Be sure life goes on

۲۳ مطلب توسط «علی مسلمی نژاد» ثبت شده است

علی مسلمی نژاد
مگر می شود فراموش کرد

مگر می شود فراموش کرد

نمی توانم فراموش کنم

نمی توانم ...

نمی توانم گریه هایی که برای تنهایی هایم کردی را فراموش کنم...

مگر میشود دستان همیشه گرمت را ، چشمان زیبایت را و ... را فراموش کنم.

یک دنیا خاطراتت همراه تو را با من همراه می کند.

ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد

جریمه ی عشق شدن

با رفتنت

این جا تنها یک مترسک را کاشتی و رفتی
ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد
علی مسلمی نژاد
هوای گرفته اتاقم

هوای گرفته اتاقم

امشب در هوای گرفته اتاقم

در نور مجهول و نداشته اتاقم

تنها نشسته ام و به تو می اندیشم
ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد
علی مسلمی نژاد
زمانی که تنها می شویم ....

زمانی که تنها می شویم ....

وقتی بعضی افراد را از دست می دهیم ...
ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد

تنها چیزی که میخواهم

راستش تنها چیزی که میتونه توی این بازه از زندگیم آرومم کنه ، یه خواهره ....

یه خواهر که همیشه افسوس داشتنش را میخوردم.

ادامه مطلب...
موافقین ۱ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد