Be sure life goes on

عینک

میزنم عینک به چشمم درس میخوانم ولی   ...
5 ساعت روی یک خط مانده ام در فکر تو    :-)
ادامه مطلب...
موافقین ۲ مخالفین ۰
یک روزنویس

هوای امروز

امروز هوا سرد بود

خیلی سرد ...

ولی دلم به هوا تو گرم بود

خیلی گرم ...

حتی احساس به تو مرا گرم از محبت وجودت می کند.

وجودی که تا به اکنون حتی یک لحظه به بودنش اطمینان نداشتم ، ولی چه کنم کار دل است دیگر منطق چه می داند ، غرش می کند و رو به جلو می رود و با تمام قدرت ، عقل را پس می زند و ...

عقل را پس می زند ولی همین دل بعد از خطایش منتظر عقل می ماند تا به یاری اش آید.

ولی دل من حتی در این برهه از زمان هم به دنبال عقل نمی گردد چون ....


از اشتباه خود که تو باشی خیلی خوش حال است

خوش حال


موافقین ۰ مخالفین ۰
یک روزنویس

نابینایی

انسانها همه نابینا هستند!

ما هم نابینائیم!

 هر کداممان به نوعی:

آدم های خسیس، نابینا هستند چون فقط طلا را می بینند.

آدم های ولخرج، نابینا هستند چون امروزشان را می بینند.

آدم های کلاهبردار، نابینا هستند چون خدا را نمی بینند.

آدم های شرافتمند، نابینا هستند چون کلاه بردارها را نمی بینند.

خود من نابینا هستم، چون حرف می زنم اما نمیبینم که شما گوشهای شنوا دارید...ویکتور هوگو


موافقین ۰ مخالفین ۰
یک روزنویس

به دنبال ....


+مردم به دنبال چه هستند

نمی دانم به کجا میروند

چه اهدافی دارند

زمانی که حتی یک لحظه هم از فردای خودشان خبری ندارند

گاهی حالم بد میشود وقتی بعضی اطرافیانم را می بینم که به دنبال ...  هستند که هیچ ارزشی ندارد ... !


+امروز بعد از مدت رفتیم تمرین

یه تمرین خوب

خیلی فشار اوردم - بسیار خسته ام - حالا که دارم تایپ می کنم

امشب تمرین خیلی بحث های گذشته بین چند تا از رفیقان ختم به خیر شد و از این باب هم خوشحالم.


موافقین ۰ مخالفین ۰
یک روزنویس

منحصر به فرد

هر کسی گمان کند
بر حسب اتفاق پا بر این جهان نهاده.
در محدوده ی تولد جسمی خودش میماند.
پیر می شود و می میرد.
برایش بلوغی در کار نیست.
میلیاردها انسان در جهان متولد شده اند.

اما

هیچ یک اثر انگشت مشابه نداشته اند.
اثر انگشت تو ،
امضای خداوند است.
که اتفاقی به دنیا نیامده ای و دعوت شده ای.

 تو منحصر به فردی

مشابه یا بدل نداری.
تو اصلِ اصل هستی و تکرار نشدنی.
وقتی
انتخاب شده بودن و منحصر به فرد بودنت را یاد آوری کنی.
دیگر خودت را با هیچ کس مقایسه نمی کنی.
و
احساس حقارت یا برتری که حاصل مقایسه کردن است
از وجودت محو می شود.

پس خودت باش. 🌷


موافقین ۱ مخالفین ۰
یک روزنویس