Be sure life goes on

عینک

میزنم عینک به چشمم درس میخوانم ولی   ...
5 ساعت روی یک خط مانده ام در فکر تو    :-)
ادامه مطلب...
موافقین ۲ مخالفین ۰
یک روزنویس

بعد از مدت ها

بعد از مدت ها دوباره دارم می نویسم
نوشتن کلا خوبه
آدم خالی میشه از حرف های درونش
تازه به کسی هم بر نمی خوره :-)

+امروز یه امتحان دادیم در حد بندس لیگای آلمان

+طبغ معمول کاملا قوی

حال نداریم شب خوش ;-8
موافقین ۴ مخالفین ۰
یک روزنویس

بازهم صبح ...

امروز میخواستیم صبح خیلی زود بریم دوچرخه سواری که جور نشد
به جاش ساعت 12 میریم سالن
تازه بهتر هم شد نرفتیم دوچرخه سواری
چون امتحان گسسته دارم شدید
شدید ها
تازه با معلمش هم کنتاکتم اساسی :-)

به امید یه روز خیلی خوب 
موافقین ۱ مخالفین ۰
یک روزنویس

هوای امروز

امروز هوا سرد بود

خیلی سرد ...

ولی دلم به هوا تو گرم بود

خیلی گرم ...

حتی احساس به تو مرا گرم از محبت وجودت می کند.

وجودی که تا به اکنون حتی یک لحظه به بودنش اطمینان نداشتم ، ولی چه کنم کار دل است دیگر منطق چه می داند ، غرش می کند و رو به جلو می رود و با تمام قدرت ، عقل را پس می زند و ...

عقل را پس می زند ولی همین دل بعد از خطایش منتظر عقل می ماند تا به یاری اش آید.

ولی دل من حتی در این برهه از زمان هم به دنبال عقل نمی گردد چون ....


از اشتباه خود که تو باشی خیلی خوش حال است

خوش حال


موافقین ۰ مخالفین ۰
یک روزنویس

نابینایی

انسانها همه نابینا هستند!

ما هم نابینائیم!

 هر کداممان به نوعی:

آدم های خسیس، نابینا هستند چون فقط طلا را می بینند.

آدم های ولخرج، نابینا هستند چون امروزشان را می بینند.

آدم های کلاهبردار، نابینا هستند چون خدا را نمی بینند.

آدم های شرافتمند، نابینا هستند چون کلاه بردارها را نمی بینند.

خود من نابینا هستم، چون حرف می زنم اما نمیبینم که شما گوشهای شنوا دارید...ویکتور هوگو


موافقین ۰ مخالفین ۰
یک روزنویس