Be sure life goes on

علی مسلمی نژاد
I'm in LOVE ...

I'm in LOVE ...

I’m in love with you ...

ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد
علی مسلمی نژاد
حال این شب های من

حال این شب های من

و تو چه میدانی بر من چه میگذرد در این شب ها

شب هایی که تا صبح بیدارم ...

ادامه مطلب...
موافقین ۱ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد

و تو چه میدانی از حال این رو های من

و تو چه میدانی از حال منی که هر لحظه ام را با یاد تو سر میکنم ...

ادامه مطلب...
موافقین ۰ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد
علی مسلمی نژاد
امشب هم گذشت

امشب هم گذشت

امشب هم گذشت و من ندیدمت

آره منی که حتی توی تنهایی خودم هم کسی را به غیر از تو ندارم ...

ادامه مطلب...
موافقین ۱ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد