Be sure life goes on

۲ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

بعضی ها تند بعضی ها کند

بچگی ها پسرخاله ام را که می دیدم که با دوچرخه می رود خرید و زورش هم به من می رسد با خودم حساب می کردم سه سال دیگر این اختلاف سنی تمام می شود و من هم اندازه ی او می شوم  و می توانم با دوچرخه بروم خرید. چهار سال دیگر هم از او بزرگتر می شوم و زورم به او خواهد رسید...
نسبت به خیلی های دیگر هم این محاسبه را انجام می دادم و منتظر بودم که اندازه ی آنها بشوم یا اینکه از آنها بزرگتر شوم...

ادامه مطلب...
موافقین ۳ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد

قضاوتی نسبتا درست

نمی دانم بعضی انسان ها چرا به جای دیگران یا حتی به جای یک مجموعه تصمیم می گیرند ؟!
در صورتی شاید حتی توانایی تصمیمی گیری برای خود را هم ندارند !
این آدم ها یا نمی دانند دیگران از این رفتارشان ناراحت می شوند یا خود را به نادانی میزنند.نمی دانم باید چگونه با این افراد رفتار کرد، چه رفتاری از سوی ما جلوی این گونه حرکات آنها را میگیرد ولی هرچه هست سخت است یا حداقل به نظر من سخت و نافرجام است ; چون حداقل من نتوانستم با این گونه افراد کنار بیایم :-)
امیدوارم در آینده بتوانم ....
ادامه مطلب...
موافقین ۱ مخالفین ۰
علی مسلمی نژاد