خیلی روز ها گذشته و یاد تو مرا تنها نگذاشته، اما ....

حالا پیدا کردم کسی جای تو را پر کند.

بزار راحت بگم ... تو برای من خیلی خوب بودی ولی یه احساسی بهم میگه میتونم روزهای خیلی بهتری را باهاش داشته باشم.

روزهای خیلی بهتر و زیباتر.

خوب میدونی که مثل کوه توی تمام مشکلاتت باهات بودم ولی الان که نیستی، شدم یه حامی که هیچ آدم با ارزشی برای حمایت کردن ندارم. یه جورایی کارم شده حمایت کردن و کمک کردن به آدم هایی که ارشش را ندارن.

ولی الان اون آدمی که ارزشش را داره پیدا کردم. آدمی که توی چشماش میتونم ببینم ... روزهای خوبی را که میتونم باهاش داشته باشم را.

دارم خودم را آماده میکنم براش ... راستش آدمه با ارزشیه ...

زندگی ادامه داره و نمیشه ... به رویه سابقم ادامه بدم.

خنده داره ولی اون فراتر از چیزیه که انتظارش را داشتم ... فکر میکنه نمیشناسمش ولی خوب میدونم چه آدمیه ... :-)


بهش میرسم ... همون جوری که خیلی سخت به تو رسیده بودم.