این روز ها دلم خیلی پر شده

تا حدی دلم پر شده که داره سر ریز میشه ...

دلی که دیگه حتی به اندازه یه نفر هم جا نداره ...

اونایی که قرار بوده بیان اومدن

اونایی که قرار نبوده بیان هم که نیومدن و ظرفیت پر شده

اونایی که رفتن هم که رفتن ....

آره ... رفتن و دیگه برنمیگردن ... نه این که خودشون نخوان ... مشکل اینه که من نمیخوام

اونایی که هستن هم ... ای کاش بمونن


اونی که برای اولین بار عاشقش شدم

اونایی که برای اولین بار باهاشون احساس آرامش کردم

اونایی که ....فراموششون کردم اونایی که بهم بدی کردن

و به یاد دارم اونایی که دستم را گرفتن و نزاشتن من زمین بخورم ... ولی ای کاش کسی دستم را گرفته بود که الان توی ذهنم بمونه ... تا ابداینم خطاب به اونایی که موندن

بمونین برام لطفا ... همین