بعد از مدت ها دوباره دارم می نویسم
نوشتن کلا خوبه
آدم خالی میشه از حرف های درونش
تازه به کسی هم بر نمی خوره :-)

+امروز یه امتحان دادیم در حد بندس لیگای آلمان

+طبغ معمول کاملا قوی

حال نداریم شب خوش ;-8