امروز میخواستیم صبح خیلی زود بریم دوچرخه سواری که جور نشد
به جاش ساعت 12 میریم سالن
تازه بهتر هم شد نرفتیم دوچرخه سواری
چون امتحان گسسته دارم شدید
شدید ها
تازه با معلمش هم کنتاکتم اساسی :-)

به امید یه روز خیلی خوب