+مردم به دنبال چه هستند

نمی دانم به کجا میروند

چه اهدافی دارند

زمانی که حتی یک لحظه هم از فردای خودشان خبری ندارند

گاهی حالم بد میشود وقتی بعضی اطرافیانم را می بینم که به دنبال ...  هستند که هیچ ارزشی ندارد ... !


+امروز بعد از مدت رفتیم تمرین

یه تمرین خوب

خیلی فشار اوردم - بسیار خسته ام - حالا که دارم تایپ می کنم

امشب تمرین خیلی بحث های گذشته بین چند تا از رفیقان ختم به خیر شد و از این باب هم خوشحالم.