امروز به فکرت بودم .شاید تو حتی یه لحظه هم به من فکر نکردی ...؟!

نمیدانم شاید تو هم مثل من بودی ...!

تا حالا خیلی شنیدم که میگن اگر به یه نفر فکر کنی اون هم به تو فکر میکنه ...  :-/

نمی دونم این حرف درسته یا نه . . .  ولی ای کاش درست باشه 


هه اگه درست باشه تو هر لحظه داری به من فکر می کنی .. چون من دارم هر لحظه ام را با یاد تو سر میکنم

گاهی به یک سطر از کتابم ساعت ها نگاه میکنم و در یادت غرق می شوم

غرق میشوم

غرق میشوم

غـــــــــــــرق


5 ساعت به یک سطر از کتابم نگاه کردم

به یادت بودم

به یادم باش