امروز رفتم سر جلسه امتحان
اونم امتحان هندسه تحلیلی
نگاه اول به برگه امتحان راحتی بود ولی ....
تا سوال اول را شروع کردم دیدم وای چرا هیچی یادم نمیاد
لامصب هیچی
یعنی به صورت باور نکردنی

خودم باورم نمیشه آخه چرا
شروع کردم یه سری فرمول خودم ابداع کردم دیدم نمیشه
رفتم فرمول های ابداعی را ثابت کنم دیدم اونم نمیشه...
دیگه خلاصه بعد از نیم ساعت خسته شدم و بلند شدم اومدم بیرون
برای اولین بار دومی از سر جلسه بلند شدم. تا حالا هر مشکلی داشتم به غیر از فراموشی محض این طوری، با ناراحتی تمام روز را شروع کردم
:(